Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEHLED POHÁDEK Z NAŠICH LUHŮ A HÁJŮ, SMUTNÉ KRÁLOVSTVÍ ATD.

14. 10. 2015

ALMANACH -POHÁDKY A POVĚSTI Z LESŮ VOD A KULOÁRŮ

ALMANACH ČESKÝ 2004-2013

POHÁDKY Z LESŮ ,VOD A KULOÁRŮ .

(pro děti od 3 let do 120 roků)

autor : Jan Valenta

Kachna Růženka na sjezdu ČSSD.

-------------------------------------------------

Milé děti od batolat po senilnější stařenky a starce. O tom , že dva opeřence jsem objevil v levném shopu roku 2005 jsem vyprávěl. Koko a Růženka .... Jenže , když jsem byl u Jablonecké přehrady a to na jaře tohoto roku , vyplavali také dva a ti byli podobní plyšákům. Jejich barvy nápadně souzněly s našimi "státostranami" ...Koko a Růženka . Dívali se na sebe a ejhle zjistily že jejich barvy jsou poněkud neobvyklé ....

     Ona byla kachna On kačer, ovšem korunu tomu nasadili jiní opeřenci, tentokrát u rybníka na okraji Prahy. Nějak proplavali voliérou a bum : - Kačer a kachna ! K nim se přifařil takový nápadný tvor   cizokrajného vzezření a ten měl barvy totožné s dnešními stranami v parlamentu podle jeho pér : zelení, třešňová , černá, červenomodrá, strakatá . Pojmenoval jsem jej "Boža". Vedle toho za mých toulek pomstopách mládí se tu vyskytl cizokrajný pták, vymykající se chráněnému přírodnímu parku a ten vzal "draka" ze zajetí . O ptáku "VIDIMOVI " bude speciální pravdivá pohádka.

       Kachna Růženka byla docela vnímavá po původu své růžové barvy. U rybníka někdo z jarní únavy zapoměl noviny, zřejmě "Právo" , dříve "Rudé právo" . A tam byla zmínka, že Sociální demokracie má sjezd ! A ejhle znak strany je růže . Navíc Růženku zaujalo, že ti "dobří" lidé se nazývají podle pohlaví " přítelkyně-přítel "....

     " O to budou dobří lidé " opáčila . Jenže Koko, celý modrý podle "ptákostrany " se zavrtěl a vyprskl : "Kdepak jsou to podvodníci.." Růženka se napeřila a ťofla ho do zobáku : " Hele Koko, ti tvoji korupční modrý ptáci to maj spočítaný , to aby jsi se přebarvil na fialovo...." - Škádlení dvojky opeřenců nebralo konec. Růženka se sebrala a v Praze což zvládla Vltavou projela až na Hlavní nádraží a za kroucení hlavou venkovanů nasedla do vlaku "REGION JET "....Horší to bylo při kontrole jízdenek, kdy cestující s batožinami se ošívali, že ta kachna není jejich. Než stevard a půvabná stevardka vyřešili případ "černé pasažérky kachny" byly tu Pardubice a než jsi řekl "svec" Ostrava...A Růženka proklouzla. Na nádraží ji považovali za vtipného maskota ČSSD....( POKR. PŘÍŠTĚ)      

 

Pohádka z kuloárů na pokračování :

Václav VI.Santa Klaus ........................................král

Mirek Topol od Ostravice ......................................kancléř

Jiří Paroub, řečený Tlouštík..................................... šéf strany pod obojí- růží

Jiří Čolek, zvaný Čuník ...................................... šéf strany černých

Martin Brusík, zvaný Křivák .................................. šéf strany zelených kápí

Vojtek Filipes ....................................................... šéf strany červených baretů

Markétka...............................................................komorná

Tomáš Julín zvaný Mengele .............................. komoří přes felčary a čeleď

trpaslík Cukrt zvaný Caky - paky ............................... dvorní rádce pana komořího

Václav V. od Zvonu .................................................. exkrál

Dagmara .................................................................... kejklířka, bývalá královna

Nevčas ....................................................................... rádce přes lid podaný

Kolouš .......................................................................rádce přes berně

Kateřina Jákes ............................................................konšelka, která se pere

Vlasta Parkes .............................................................radní přes biřice a stráž

Šárinka .......................................................................majitelka nevěstince

Pikart Krátký .............................................................v radě starších doyen

Ríc Pic Bum...............................................................strážce exkrálovny-milec

Vondrouš "Křivá huba "............................................radní přes radu králů

Pavel Boum, zvaný "Horal"......................................starosta sídelního města

Přemysl zv. "Půlbotka "............................................představený rady starších

Bobteil Emanuel.......................................................strážce klidu poddaných

Rychtrmoc................................................................vrchní sudí

Standa od Grošů .......................................................bývalý kancléř, pokoutný advokát

Špidlík .....................................................................bývalý kancléř

dále lid v podhradí

Veliký Mogul ......................................................... velmistr řádu Sv. Grálu

Vladimír z Putilgradu ............................................. cář Velké Rusi

George Bouch ........................................................vládce Země za louží

Nicolas Sarankozy .................................................král Země franků

a jiní dále.....

VÁCLAV VI. ODEŠEL Z HRADU A NASTOUPIL BECHERLOVKA SLIM...

Bylo nebylo, jedno malé království uprostřed Evropy. Z jeho historie víme, že když byl svržen král Gustáv z Husákova, vládl po jistý čas s podivnými rádci Václav od Havlova zvonu, poté jej vystřídal jiný Václav zvaný Santa Klaus. Přes veškeré sliby konšelů a radních, střídali se kancléři a rádci jako houby po dešti. Plynuly léta a lidu se vedlo všelijak . Země byla jistým kanclléřem Špidlíkem dovlečena do spolku panovníků, podaření rádci vytunelovali zemský poklad a ani vláda kancléře Mirka od Topolů nebyla jiná. Růžoví radní ve sněmu vedení obtloustlým bývalým šenkýřem Jiřím Paroubem dýchali Topolově vládě na záda a cech Modrých ptáků a Růží si přetahovali radní různými triky a podbabami.

Země pod jejich vládou chřadla a upadaly mravy. Když už na sněmu fraška střídala frašku, Jiří Paroub, kterému kdysi Topol přetáhl radní ( Miroše Melčíře, Evžena Snítilíka) , aby získal navrch vládě složené z černých límečků, zelených lučišníků a modrých ptáků, pro změnu šel vládě tak dlouho po krku, až aniž by si to v hlavě srovnal, vládu za pomocí kverulantů Tlouštíka a odpadlých divoženek z klubu zelených kápí .

V době, kdy Veliký Mogul v Bruselu nechal Topola předsedat své radě, to byla rána, když sněm svrhl Topola. Místo toho se radní obou znesvařených táborů poté, kdy si nadávali do "skunků" a podobně dohodli, že si vyberou do dalších voleb radních jistého písaříka Jana zvaného Rybář . Král Santa Klaus nešetřil chválou,těšil se jak zavede v zemi "osvícený absolutismus" tolik známý z doby, kdy sám byl kancléřem.

Lidé v podhradí i jinde si šahají na čela. Země je nabuben, šlechta vzpupná, krade se a loupí na potkání. Všeobecný zmatek a povolení mravů se projevují i tím, že služební lid se oddává hojným nákupům na hypertržnicích, návštěvám pivnic a hampejzů. Vedle toho v různých slůjích a slamech řádí černí , kteří žijí na úrovni doby kamenné. Množí se jako krtci a kradou jak straky, zneužívají milodary, nepracují a posílají své tmavé holky za prostitucí. Všude je vidět nebetyčný chaos a bordel..... pokr. příště

23.09.2009


 

 Král Miroslav potěšen vývojem v Malém království po nástupu pana Dubíka byl pro to, aby se vztahy obou korun výrazně zlepšily. Jenže, do vývoje zasáhl mocný cář Leonid, ruský samovládcel, saský kurfirst Ulbrich , Uherský místodržící János Kádos a bulharský bán Todor. V I. díle pohádky se dozvíme, jak to bylo dál.pokr.příště Naděje vkládané do nových místodržitelů se nesplnily. Car veliké Rusi Leonid Ukrutný sezval své poddané vládce Kádoše, Todora, Ulbricha a Wladimierze Golonku ze Slezska, aby se ujednali co s odbojnými českými stavy. V Prešpurku a Čierné dolině zle láli a nadávali pánům Dubíkovi, Smrčkovi, Černínovi a stařičkému králi Ludvíkovi. Pozvali si na ně i zrádné šlechtice a měšťanosty. Dubík sliboval různé opravy, ale cara Leonida neposlechl.A stalo se, že do země vtrhly divoké hordy cara Leonida a jeho satelitů. Dubík z Dubova byl vyhnán a místodržitelem se stal Gustáv od Husy. Země se ponořila do šera... pokr. Za vlády Gustáva lid otupěl. Posléze se stal místodržitelem Miloš zvaný Kokeš, jinak "Kokeškécy", rozumu mdlého. Za další rádce a hofmistra byl přizván Ladislav od Adamova a obratný obojetník Marián Čálfy z Horních Uher...Schylovalo se k bouři, kdy mocný cář Leonid se odporoučel a po krátké vládě inkvizitora Jurije se cářem Rusi stal mladší bojar Michail zvaný Gorbyč. V zemi nastalo uvolnění, ale v Malé zemi to ještě nějaký pátek trvalo. teprve když ve Slezsku a Sasku padli krutí vládci, nastal kvas v Malém království. Lidé se srocovali na nárožích a požadovali nového krále a místodržitele. A stalo se tak podzimní den, kdy na velkých rynkách bouřila celá země... pokr. příště Stalo se, že starý sněm musel volit nového krále. Vedle rudých kápí zasedli muži dosazenou skupinou různých příznivců mnohdy arestovaného Václava od Havlova zvonu, nižšího šlechtice , který měl různé vady a ráčkoval. A tak, pod tlakem různých živlů byl Václav zvolen králem obojího lidu. Přišli noví rádci na hrad : Václav Santa Klaus, Milouš ode Zemanova dvora, zvaný Becherovka Slim, neboť vydatně nasával Becherovku a při ní plkal různé vtípky na ostatní. K nim přibyli další podílníci na vládě.......pokr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 11. 2013

 

KRÁL MIROSLAV A KRÁLOVNA KRASOMILA HLEDAJÍ PRINCE JANA A PRINCEZNU SANDRU V SMUTNÉM KRÁLOVSTVÍ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

( JEDNOTLIVÉ DÍLY JSOU V RUBRICE KULTURA,POHÁDKY)

Král Santa Klaus "dosloužil" a trůnu po hlasování lidu se ujal "Becherovka Slim", nyní "Borovička Slim"- ergo konšel v důchodu . Jinak Milouš I. Zemák zvaný....

      Lidu se na pár dní ulevilo, nikoliv Králi Miroslavovi a královně Krasomile při sledování TV SMUTNÉ KRÁLOVSTVÍ !

Nic se nedozvěděli, ani o svém synovi Janovi . Ten putoval po zemi za princeznou Sandrou, která zas byla jak víme postrádána rodiči ze sousedního království jiné pohádky . Byla zaměstnána ve špitále, kde slovo vlídnost byla na štíru s léčením různých nemocí. Princ Jan jí hledal v zemi,kde včera bylo dnes .....

     Když Kongres pohádkových bytostí vyslal do Smutného království Peruna, Pána Boha a  krále Karla IV, sledovali královští manželé TV denně ale nic se nedozvěděli. Prý v zemi existuje "autocenzúra".....

      A tu ve Smutném království propukl skandál : Soudní stolice se vzmužila a vyslala na milenku kancléře Psoty-zvaného Nevčas Janu zuvanou Nýgovou a tři radní biřice a jali je do klepet. Milenka Nevčase byla žába na prameni, byla jakousi "poradkyní či co" za velice tučný honorář. Bývalí radní Tlučtchoř, Forbín a trpajzlík Schnétr  i ona kradli jak straky a navíc se spikli za účelem získání výhod pro sebe a svůj potěr.

     Národ čím dál tím víc si stahl opasky na poslední dirku, zatímco zloděj zlodějů, konšel financí Kalous kradl ze všech nejvíce. V zemi nastal chaos a bída. A tu "osvícený král" posilněný hojně alkoholem jmenoval konšela Rusníka kancléřem, aniž se poradil s královskou radou kde ještě vládly "modré kápě" a bandou Kalouse a jistou Katkou Peache , které utekla z klubu Veřejných výstředností ....

    Tak vláda sice padla, konšele již lid z podhradí znal. Nakonec král Milouš I.Zemák vbyhlásil volby do Královské rady. Mezitím Perun, Pán Bůh a Karel IV. procházeli od hranic k hospodě od hospody a nestačili kroutit hlavami.Lid byl zblblý a co víc ustrašený a bavící se různými kratochvílemi s povětrnými ženskými a navštěvující pochybené bazary a podniky ..... ( pokračování příště )

 

Úvod » KULTURNÍ STRÁNKY A INTERNETOVÁ KNIŽNÍ KULTURA » ALMANACH -POHÁDKY A POVĚSTI Z LESŮ VOD A KULOÁRŮ » POHÁDKA O SMUTNÉM KRÁLOVSTVÍ. PROLOG

14. 12. 2012

BYLO NEBYLO. V sousedství krále Miroslava a jeho země a bývalého Půlnočního království bylo ještě jedno : Malá země.V Malém království byla kdysi hojnost. Starý král Tomáš zemřel a nastoupil ještě za jeho života král Edvard z Benešova. Ten byl vyhnán zběsilými sasíky kurfirsta Adolfa von Schickelgrubera, ale poté co aliance panovníků dobyla Sasko, vrátil se na krátkou dobu i král Edvard. Jenže ten se nelíbil ruskému cáři Josipovi Džugašvilimu a ten si vybral zkrachovalého tovaryše Klementa od Zlatého lesa jako místodržitele. Ten nastolil v zemi krutovládu. Král Edvard žalem zemřel a Kléma dokončil dílo zkázy. Věznice se plnili a kat zvaný Pepa Mydlář věšel a utínal hlavy o sto péro... Kléma se uchlastal a zemřel na zákeřnou nemoc : cyrhózu jater...Ono svědomí se černá a kmotřička SMRT si nevybírá. Král Miroslav sledoval s královnou Krasomilou s hrůzou, co se v jejich sousedství vlastně děje. Následník trůnu JAN a princezna LIBĚNA zvaná pyšná se hádali kdo se k sousedům pojede podívat na turistický zájezd.. Nastoupil Antonín II. Harmonika ze Zákolan a zakrátko zemřel. Poté obsadil na dlouhých jedenáct let trůn Antonín III. zvaný Krásný NOWOTA. Tuhý režim vadl. Lid remcal v hospodách a různí kejklíři a umělci do těch poměrů šili.... Šlechtic z Horních Uher, Alexander z Dubova pak slíbil zemi konstituci a sesadil krále Nowotu. Lid ožil, mohl si zpívat jako u sousedů.Král Miroslav a královna Krasomila měli radost a tak poslali své děti do této země.... Proti mírnější vládě v zemi vystoupilo několik velmožů; mezi nejhorlivějšími byl krejčík Bělák, pokoutně však Gustáv Houser z Husákova, Alois Indruš a tak se stalo, že stařičký mocnář Ludvík z Hroznatína byl ve vleku toho či onoho spolku rudých pánů.Do toho dění, uvolnění a kvasu se začal vměšovat saský kurfirst Walter Hollbein, bulharský chán Todor Žitko, krakovský vojvoda Wlodyslaw Gomola a uherský bán János Kádos. Nad nimi pak vládce pašaliků mocný car Leonid Ukrutný ! Lid scházející se po hospodách, nárožích a ryncích, vyvolával slávu obroditelům. car Leonid svolal poradu svých vazalů a hřměl oheň a síru. Poté, co vyhřměl vše na vozatajském voze v Černém háji, následoval vpád divokých hord do malého království. Nový místodržitel Gustáv pak nastolil pod knůtou vojsk cara Leonida a jeho satelitů, tuhý režim. Uplynula léta a nastal podzim jistého roku....

 Král Miroslav potěšen vývojem v Malém království po nástupu pana Dubíka byl pro to, aby se vztahy obou korun výrazně zlepšily. Jenže, do vývoje zasáhl mocný cář Leonid, ruský samovládcel, saský kurfirst Ulbrich , Uherský místodržící János Kádos a bulharský bán Todor. V I. díle pohádky se dozvíme, jak to bylo dál.pokr.příště Naděje vkládané do nových místodržitelů se nesplnily. Car veliké Rusi Leonid Ukrutný sezval své poddané vládce Kádoše, Todora, Ulbricha a Wladimierze Golonku ze Slezska, aby se ujednali co s odbojnými českými stavy. V Prešpurku a Čierné dolině zle láli a nadávali pánům Dubíkovi, Smrčkovi, Černínovi a stařičkému králi Ludvíkovi. Pozvali si na ně i zrádné šlechtice a měšťanosty. Dubík sliboval různé opravy, ale cara Leonida neposlechl.A stalo se, že do země vtrhly divoké hordy cara Leonida a jeho satelitů. Dubík z Dubova byl vyhnán a místodržitelem se stal Gustáv od Husy. Země se ponořila do šera... pokr. Za vlády Gustáva lid otupěl. Posléze se stal místodržitelem Miloš zvaný Kokeš, jinak "Kokeškécy", rozumu mdlého. Za další rádce a hofmistra byl přizván Ladislav od Adamova a obratný obojetník Marián Čálfy z Horních Uher...Schylovalo se k bouři, kdy mocný cář Leonid se odporoučel a po krátké vládě inkvizitora Jurije se cářem Rusi stal mladší bojar Michail zvaný Gorbyč. V zemi nastalo uvolnění, ale v Malé zemi to ještě nějaký pátek trvalo. teprve když ve Slezsku a Sasku padli krutí vládci, nastal kvas v Malém království. Lidé se srocovali na nárožích a požadovali nového krále a místodržitele. A stalo se tak podzimní den, kdy na velkých rynkách bouřila celá země... pokr. příště Stalo se, že starý sněm musel volit nového krále. Vedle rudých kápí zasedli muži dosazenou skupinou různých příznivců mnohdy arestovaného Václava od Havlova zvonu, nižšího šlechtice , který měl různé vady a ráčkoval. A tak, pod tlakem různých živlů byl Václav zvolen králem obojího lidu. Přišli noví rádci na hrad : Václav Santa Klaus, Milouš ode Zemanova dvora, zvaný Becherovka Slim, neboť vydatně nasával Becherovku a při ní plkal různé vtípky na ostatní. K nim přibyli další podílníci na vládě.......pokr.

 

Náhledy fotografií ze složky NAŠE VLAST