Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRÁVĚ DOKONČENÁ HISTORICKÁ HRA : FRANCKÝ KUPEC SAMO

18. 9. 2014

OBSAH HRY FANCKÝ KUPEC SAMO AUTOR JAN VALENTA A VE WORDU ZÁVĚR HRY. POKRAČUJEME V TRADICI ALMANACHU . HRA BUDE UVEDENA V ROCE 2015 . KDE BUDOU ČTENÁŘI PŮL ROKU DOPŘEDU INFORMOVÁNI .

king_samo.jpg1. OBRAZ ROKU 621 ŘEZNO- VYPRÁVÍ O TOM JAK V ŘEZNĚ SE SETKÁVÁ MATKA KUPCE SAMA , MLADÉHO MŮŽE ZE SVAZKU S ARNULFEM, MAJORDOMEM BAVORSKA .SAMO JE ZDE TAKÉ A KROM SETKÁNÍ S MATKOU A OTCEM , MÁ ZDE PLÁNY JAK PŘESVĚDČIT KRÁLE FRANKŮ CHLOTHARA II. NA PODPOŘE SLOVANŮ PROTI VPÁDU AVARSKÝCH KMENŮ NA MORAVU A DNEŠNÍ SLOVENSKO . CHLOTHAR JEJ PŘIJÁMÁ ALE ODMÍTÁ JEHO NÁVRH. PROTI SPOLUPRÁCI VYSTUPUJE KORUNNÍ PRINC DAGOBERT A HLAVNĚ SICHARIUS, DVOŘAN NA FRANCKÉM DVOŘE...

2.OBRAZ : SLOVANSKÉ KMENY  SE SJEDNOCUJÍ  A NA HRADIŠTI LUŽICŮ JE SVOLÁN SNĚM VLADYKŮ A NÁČELNÍKŮ KMENŮ ( KNÍŽAT A VOJVODŮ) . SAMO JE PŘÍTOMEN, SETKÁVÁ SE S KONKUBÍNOU KNĚŽNOU RADANOU, ALE ZALÍBÍ SE MU MLADA, DCERA VOJVODY LUŽICŮ ( KADAŇ) MLADA. LUŽICKOSRBSKÝ BRATR SAMA DRAGAN VŠAK SLOUŽÍ FRANKŮM. SAMO JE ZVOLEN KNÍŽETEM SPOJENÝCH SLOVANSKÝCH KMENŮ. PÍŠE SE ROK 624..... A SAMO PŘIPRAVUJE TAŽENÍ SMĚREM NA DNEŠNÍ VELEHRAD.....

3.OBRAZ -4 .OBRAZ  ROK 624 ,AVAŘI KRUTĚ ŘÁDÍ , ZNÁSILŇUJÍ ŽENY A VRAŽDÍ  USEDLOSTI SLOVANŮ, NEJHŮŘE JE POSTIŽENO DNEŠNÍ PODUNAJÍ. SAMO A JEHO DRUH BUDIVOJ SE ŽENÍ SLOVANSKÝM POHANSKÝM OBŘADEM A VYRÁŽEJÍ DO BOJE . MLADA BY RÁDA S NEVOU ZA SVÝMI MUŽI... RADANA SE POKUSÍ O SMÍR, ALE VELTEL HORDY KUMÁNŮ KIR JI VYLÁKÁ PŘED HRADIŠTĚ A ZAJME. ORBANOVI SE KNĚŽNA LÍBÍ, CHCE JI SÁM, ALE ONA JE VĚRNA SLOVANŮM ALE I SAMOVI . BRISKNĚ JEJ ODMÍTNE . SAMO A BUDIVOJ JSOU V LEŽENÍ A ZJISTÍ ŽE RADANA JE U AVARŮ, VÝPADEM AVARY PORAZÍ, JE POZDĚ RADANU NAJDOU ZOHYZDĚNU A MRTVOU. SAMO VYŽENE AVARY Z MORAVY !

5.OBRAZ  V ŘEZNĚ VLÁDNE NOVÝ KRÁL DAGOBERT, KTERÝ SVOLAL MAJORDOMY , ABY JE PŘESVĚDČIL O SVÉ VÝPRAVĚ PROTI KRÁLI VŠECH SLOVANŮ SAMOVI. TEN MEZITÍM VYSTAVĚL PEVNÉ HRADIŠTĚ ZVANÉ LETOPISCI WOGADISBURG ( NYNÍ MĚSTO KADAŇ) . PŘIJÍMÁ MARAVIA, VYSLANCE CÍSAŘE BYZANCE HERAKLEIA A HOVOŘÍ O VÝHODNÉM OBCHODU. KARAVANU PŘEPADNOU FRANKOVÉ A ODVETOU SAMO ZABERE KARAVANU FRANCKÉHO ZBOŽÍ. VÁLKA JE NA SPADNUTÍ, TU PODPORUJE HLAVN+Ě SICHARIUS , KTERÝ SI SLIBUJE POSTUP A NOVOU MARKU ( ÚZEMÍ ). VÝPRAVU PODPORUJE I LEGÁT PAPEŽE ŘEHOŘE II. CELESTINUS . ARNULF VŠAK VÍ ŽE JEHO SYN JE V OHROŽENÍ A NAOKO SE ZÚČASTNÍ VÝPRAVY. DO WOGADISBURGU KRÁL DAGOBERT VYSÍLÁ PRÁVĚ SICHARIA.......

6. OBRAZ  ROK 631  SAMO SICHARIA  PO JEHO VYHRŮŽKÁCH NECHÁ POTUPNĚ VYHODIT. SAMO S MLADOU JIŽ MÁ SYNA KROKA A DCERU NEVENU , POTOMCI PO KNĚŽNĚ RADANĚ JSOU TAKÉ DVA  .... ARNULF SE TAJNĚ SETKÁ SE SVATAVOU, MATKOU SAMA A SLÍBÍ, ŽE PŘED WOGADISBURGEM STÁHNE SVÉ ODDÍLY DO LESA . RODULF VÉVODA SASKÝ A DRUHÝ MAJORDOMUS ( BYLI ČTYŘI , JEŠTĚ AUSTRASIE A BURGUNDSKA - VÉVODOVÉ  LODOVIK A HUGO CAPET ) TI VYSLALI SVÉ ZBROJNOŠE VELMI CHLADNĚ. OSLABENÝ DAGOBERT UTRPÍ ZDRCUJÍCÍ PORÁŽKU A JE NUCEN PŘIJMOUT MÍROVÉ PODMÍNKY SAMA. KNÍŽE DRAGAN STÁL V BITVĚ NA JEHO STRANĚ COŽ POTĚŠILO SVATAVU . KRÁL SAMO ZÍSKÁVÁ KORUTANSKO A KRANSKO, OPAVSKO, JÍŽNÍ MORAVU A OKOLÍ DNEŠNÍ BRATISLAVY......

7 . OBRAZ V KONSTANTINOPOLI DOCHÁZÍ K PŘEVATU, VYSLANEC MARAVIOS PŘIVÁŽÍ S SEBOU EMISARA KRÁLE SAMA BUDIVOJE, VLÁDY SE UJÍMÁ ROKU 633 KONSTANTIN IV. ŘECKÝ - PALLAIOLOGOS. PROTOBULHARSKÝ CHÁN OLEBUŠ PŘIJAL MÍROVÉ NÁVRHY BUDIVOJE A MARAVIA A TAK VELMOŽ NEPŘICHÁZÍ U NOVÉHO CÍSAŘE O SVÉ POSTAVENÍ. OLEBUŠ ZRUŠIL SPOJENECTVÍ S AVARY A TI UTRPĚLI PŘED KONSTANTINOPOLÍ DRTIVOU PORÁŽKU. SOLUŇ A THESÁLIE SE VRACÍ K BYZANCI. KONSTANTIN PŘIJÍMÁ BUDIVOJE VELMI PŘÍZNIVĚ. OBCHODNÍ CESTY ZAVEDENÉ SAMEM JSOU OBNOVENY. SÁM VLÁDCE SLOVANŮ PŘIJÍŽDÍ NA HRADIŠTĚ LUŽICŮ A SPATŘUJE SVOJI ŽENU S DVOJČATY KRAKEM A UNISLAVEM....

8. OBRAZ JE VE WORDU :

  


 

FRANCKÝ KUPEC SAMO …...................VIII.OBRAZ AUTOR : Jan Valenta 1978-88 až 2014


Výstup 1 Vypravěč :


Samo podnikl několik výprav , dostal se před Děvín a do Korutan. Roku 637 podruhé poráží chána Avarů Orbána a zažene jeho hordy za Dunaj. Na cestě do 4eské kotliny se zastavil u kmene Pšovanů ( Mělnicko) a nedaleko Levého Hradce Unětic založil sídliště , aby navázal na Keltskou kulturu . Jeho syn Unislav byl předurčen vést místní kmen, sousedícím s Čechy …. Potomci Sama dospěli a jeho vláda byla dost rozšířena až do hloubi Polska a dosáhla dokonce předměstí Drážďan a Berlína ( současné čtvrti Drážďanské a i Děčínské Chrochvice, Berlínský

Treptov . Lužické Srbsko pak náleželo jeho matce, která měla v Budyšíně hradiště. Roku 658 vypravuje do Levého Hradce svého syna Kroka a do Unětic Unislava . Oba měli pokračovat v upevnění kmene Čechů. Krak byl vyslán do Povislí Polska a založil zde rod Měškovců ….

Další potomci Soběhrd, Lumír a Drahomír ( dva synové Radany) byli vysláni na Moravu …. Problém pak vyvstal v Lucku, které jako první mělo volný svazek s říší.... Samo věděl, že nelze udržet říši zcela pohromadě. Podle nových poznatků však stopy jeho vlády zasáhly na Moravě Mojmírovce, zřejmě potomci svazku Sama a Radany …...Výstup 2 Píše se rok 659 a Samo stárne . Zemřela jeho matka Svatava a on se vypravuje do Lužice na hradiště kde je uprostřed návrší Budyšína ….

Exteriér : Vystoupí na kopec k mohyle své matky a poklekne...Zamyslí se aby jeho stárnoucí oči sledovaly v tichu lesa polední záři světelných paprsků......

    Matko, svár u bratrů Kroka a Unislava u Čechů je zažehnán . Kraka jsem vyslal do země Polanů o kterou jsem říši rozšířil. Mstislav, který má jméno po svém dědovi je dobrým hospodářem zde na Budyšíně. Budivoj, můj druh vládne zdárně Litoměřicům a Luticům. Někteří vladykové začínají být hrabiví a sprostí, napadají se navzájem a loupí, mamoní....Snad to zvládnu „ ( odejde ke koni )

Samo dorazí na Těptín u řeky Sázavy, kde jej přivítá vladyka Zdislav :

Výstup 3 Těptín jedno z nejstarších sídlišť Slovanů. Blízko dnešní Kněží hory … Exteriér se u kulatého kamenného stolu schází se svou Radou :

Okolo stolu jsou kamenné sedačky .Ještě dnes zde najdeme stopy …..

Postupně obřadně přichází Samova rada, kde jsou jeho synové, Krok, Unislav, Soběbor, přítel Budivoj, kniže Mstislav ( obojí Lužice) , Soběhrd .. Stranou dění, Samo se schází s Budivojem u sošky Morany …..

Výstup 3

Samo : ( k Budivojovi, který již není též mladý) „Já dosadil je všechny na stolec vůdců kmenů, mé syny a vladyky a oni se sváří o moc byť malou. Nenaslouchají rady starších, moudré muže a jednají bratr proti bratru!“

Budivoj „ Můj pane, synů máš víc což vím já zas dcery. Jedna z nich se líbí Krokovi, je rozumný a zdá se usmířil se s Unislavem. Rozdělili si vládu nad oběma břehy řeky Vltavy....“

Samo : „ Ano ti dva se povedli velice, jsou po Mladě. Jak se daří Nevě?

Budivoj : „ Ó díky , postonává a uléhá . Vlastně tvou Mladu a Nevu její družku jsme pojali ve stejný den, můj vládče....“

Samo: „ Jsem přeci tvůj přítel , ano obě byly krásné. Mlada je ještě čilá a dohlíží na vnoučata . Zejména si oblíbila dceru Kroka Ljabušu. Ale i Teta a Kazi jsou roztomilé, žel Krok nemá mužské potomky a nadto je vdovec. Co tvá Liběna? Líbí se mu ...“

Budivoj „ Ah ta, no je milá, byli bychom zase spřízněni . Někdo musí vychovávat naše pokolení a nástupce …..“

Samo : ( těžce oddychuje a Budivoj jej podpoří . Samo nosí dlouhou berli)“ Kopec už mi nedělá dobře , příteli ….( oba jdou na shromáždění, kde se bratři dohadují )......

Výstup 4 Samo usedá na kamenný trůn , slovní debatu ukončí pokynem berle ….

Místo toho ( hněvivě) abych u svých synů a vladyků našel smír vidím jen svár, spory o území a naloupené zboží, které si navzájem berete jako kořist! Já jsem se vždy snažil rozmnožit naše statky. Lucko, Lemuzi, či Pšované se napadají a jejich bojovníci umírají pro kořistnictví a vaši pýchu....“


vystoupí Unislav

Unislav : „ Otče, my jsme s Krokem svár zapudili a nyní jsme rodní bratři a já poslušen staršího bratra a tvého vzrou pečuji o Unětici.... Jsme sousedi a v našem okolí panuje mír....“

Samo : „ A co tvůj bratr Krak v zemi Polanů? Napadl kmen Opavanů!“

Unislav : „Podle mých zpráv boje utichly a Krak míří sem ze severu ...“

Budivoj : ( napomíná) „ Jste jedné krve , synové jednoho otce....“

Samo : „ Mstislave mluv ty, jsi celý po své babičce a matce...“

Mstislav II. ( pozitivně naladěn, optimistickou vizí) „ Můj otče a pane, obojí Lužice vzkvétá, pouze Frankové ohrožují Horní Lužici , vládne mír mezi Kadaní a Budyšínem, mé léno je tobě oddáno můj králi“....

Krok : Nejstarší z bratrů vystoupí před otce a před ním si až po loket podává ruku s Unislavem …. „ Vidíš otče, není všude svár. Země Čechů vzkvétá, podél řeky Vltavy na obou březích roste sídliště a pílí se tvoří prahy nových domů . Má dcera Ljabuša ( Libuše) už jako dítě má vidiny o slávě obou břehů. Je nejmladší a nejchytřejší z mých dcer. Starší již dospělé Kazi a Teta si vystavěly hradiště a lid pod nimi vzkvétá a roste...“

Samo : ( zasměje se ) „ Ah slyšel jsem že Kazi si vzala bohatýra Bivoje, který prý zkolil postrach okolí , divokého kance...“

Krok : „ Jest to pravda, usadila se a čekají rodinu....“

Budivoj : „ A co vy ostatní ? ( ukáže na svářící se vladyky) Nestydíte se? Vaše léna zřejmě jsou nezasloužená ….“ ( Soběhrd a ti další gestikulují )

Na hradiště přijíždí Krak , vejde jako by nikoho neviděl...

Výstup 5

Krak : „ Otče , říše musí být rozdělena . Nestrpím, aby Opavané kverulovali na mém léně...“

Samo : (bouchne o berlí o zem) „ Tak dost ! Máš tu bratry , kteří jsou svorní a ty roznášíš nepokoje vedle Luckého Vlastislava, Soběhrda a Zvonimíra . Jednině Lumír je mírný a hodný. „

Krak : „ Ti hodní ( posměšně) se nedočkají tvého stáří ….“

Samo : „ Tak dost ! Nechtěj abych tě ztrestal vojenskou mocí . Moravjany a Opavany necháš na pokoji. Vzhlédněte na Byzanc pod Konstantinem , ta se udržuje ...“

Krak : (odsekne ) „ Za jakou cenu? Co nám je do vzdálené říše?“

Samo : ( už má odporu Kraka dost a zpřísní pohled) „Ano, chtěl jsem mít Byzanc jako protiváhu Franků. Lech , který je tvým sousedem ti nic zlého nečiní a ty opustíš Moravu a Opavsko, jinak tě ztrestám !

Ano , Kroku tys ušlechtilý na svém stolci i ty Unislave. ( obrátí zrak k nim s nadějí a vizí). Mám syny a mám i syny nepravé. ( přivedou vnučku Lajbušu a on ji přivine k sobě a vyzvedne ) „ Podívejte se na ni, krev mé krve, už vidí vzkvétání našich osad, které jsme založil ( má svopji vizi o budoucnosti Slovanů) . Má vnučka bude vaší kněžnou až můj syn zemře ! ( uslyší slova jako ženská nikdy a to je hanba) . Myslíte že by byla hanba kdyby žena mužům vládla. Je-li moudrá , bude to Čechů zlatý věk. Vznikne nad skálou mocný hrad, kde budou vládnout králové . Kdyby vy jste dubovými hlavami rozbili tuto zemi, opět povstane. Na březích Vltavy, řeky Sázavy zde pode mnou či Labe u sídliště Slavojova vzniká další rod. Rody Čechů a Moravjanů, Opavanů, , Děčanů , Litoměřiců , Lemuzů ,Pšovanů, zdejších Těpťanů, Polabanů, Luticů, Lučanů, pod jedním rodem obrodí rozlehlost mé říše za šest století …. Mocný král však padne zradou a té se střezte, neboť jen zradou a lstí jsou poraženy říše. Za sto padesát let jsem právě ze Soluně přijdou dva bratři, kteří budou hlásat v písmě naši slávu . S tebou Budivoji a dalšími jsme porazili silné protivníky, kteří sužovali Moravskou zemi a Dětvany ! S těmi jsem vybudoval stát také ale žel oni zůstanou na dlouhá léta na Pannonské straně . Naše kultura nesmí zahynout díky zradě . Ta je největším nepřítelem slovanské krve . ( Ljabuša seskočí králi z klína a do písku před sebou namaluje obrysy půlkruhu jakési baziliky, Samo pohlédne ..) -Ano, to bude nejslavnější hradiště hned po Vyšší skále , kde budou vládnout mí potomci našemu lidu. Mohou přijít i cizáci z Podunají ale i to náši krev nezkalí . Věřte, položil jsem základ země ve středu Evropy, bohatou na hory, luhy , řeky a kujné kovy, štedrou ke svým dětem, pokud si to bohatství nepřisvojí ti, kteří zasejí zlo do těchto lesů a hvozdů. Střezte se toho mí synové ( do hlubokého ticha ti oslovení hledí do země) , jen ve svornosti a lásce k svému lidu najdete odpuštění vašich předešlých činů , neboť tato země si nezaslouží být pleněna! Nebuďte vy jejími ničiteli, ale jejími pastýři. K tomu vám touto holí žehnám.....“

( Konec historické hry) K doplnění dialogů ….Jan Valenta 16.9.2014

 

 

Náhledy fotografií ze složky NAŠE VLAST